Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz-zaak in hoger beroep. In eerste aanleg ontbinding arbeidsovereenkomst op de d-grond. Verzoek herstel dienstverband of billijke vergoeding in hoger beroep afgewezen.
Datum uitspraak: 13-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat betrokkene geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet en dat zij zich dus ten onrechte onbevoegd heeft verklaard om van het geschil...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegdheid rechtbank. Nu de stichting niet (meer) behoort tot de openbare dienst als bedoeld in de Aw, was appellant uit hoofde van zijn dienstbetrekking geen ambtenaar in de zin van...
Datum uitspraak: 28-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekenning ontslagvergoeding. Verstoring van de arbeidsrelatie. De directeur heeft een overwegend aandeel gehad in het voortbestaan van de impasse. De directeur heeft appellante volledig...
Datum uitspraak: 27-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"BW artt. 3:41, 42; 6:94 leden 1 en 3. EVRM art. 6. Arbeidsovereenkomst; geheimhoudingsbeding; boetebeding. Geen nietigheid van het boetebeding, wel matiging van de boete. Wet bescherming...
Datum uitspraak: 14-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens tijdens diensttijd veelvuldig bezighouden met bekijken, downloaden, opslaan van pornografische afbeeldingen.
Datum uitspraak: 3-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet. Blaasstest in verband met vermeend alcoholgebruik. Zie ook LJN BL6640 .
Datum uitspraak: 30-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een werknemer leidt aan schizofrenie en heeft een hoog ziekteverzuim. Op zeker moment geeft de werknemer aan dat hij sinds vijf maanden cocaïne gebruikt en daar aan verslaafd is...
Datum uitspraak: 1-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leidinggevende werkneemster zegt arbeidsovereenkomst op, omdat zij elders een betrekking heeft gevonden. Werkgever stemt ermee in. Tijdens de opzegtermjin geeft werkgever aan...
Datum uitspraak: 12-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet geesteszieke werknemer. Geen dringende reden. Beperkende werking redelijkheid en billijkheid i.v.m. vervaltermijn art. 9 BBA. (Het hof heeft tussentijds...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature