Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure, art. 1019w Rv. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 1019bb Rv? Doorbrekingsjurisprudentie van overeenkomstige toepassing? Vormt het rechtsmiddel, bedoeld in...
Datum uitspraak: 14-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 maart 2009 heeft de minister aan [appellante] een boete opgelegd van € 10.800,00 wegens overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet...
Datum uitspraak: 1-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

- Ontvankelijkheid van vordering bij gebuik van "verkeerde" naam gedaagde; - Arbeidsongeval. Verplichting van werkgever; - Geen verrekening van uitkering ongevallenverzekering.
Datum uitspraak: 1-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van nieuwe functie opnieuw aanspraak op twee jaar loondoorbetalingsplicht wegens ziekte? Aanspraak werknemer op doorbetaling loon na twee jaar ziekte, op grond van art. 7:611 BW...
Datum uitspraak: 4-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Aanneming van werk + onderaannemers. Vrijwaring. Opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor de geleden schade.
Datum uitspraak: 27-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inlener" ex artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk als "uitlener.
Datum uitspraak: 18-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen staat vast dat geïntimeerde op 25 januari 1999 tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het metselbedrijf lichamelijk letsel heeft opgelopen doordat een deel...
Datum uitspraak: 28-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW van een manege jegens een vrijwilligster die bij een testrit op een nieuw paard in de buitenbak ten val is gekomen met ernstig...
Datum uitspraak: 26-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 december 2008 heeft de minister aan [wederpartij] een boete van € 8.100,00 opgelegd.
Datum uitspraak: 31-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bedrijfsongeval

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature