Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering verhuurder tot ontruiming afgewezen. Overlijden van de huurder, tevens onderverhuurder, leidt niet tot einde huurovereenkomst. Op grond van de strekking van het...
Datum uitspraak: 17-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eigenrichting. Rechtbank oordeelt dat het onaangekondigd vervangen van de sloten door de verhuurder onrechtmatig is.
Datum uitspraak: 25-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De exploitatie van het café-restaurant in Noordpolderzijl wordt na het overlijden van de uitbaatster voortgezet door de erfgenamen. De verhuurder (een stichting, die ook eigenaar is)...
Datum uitspraak: 4-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huurzaak. Opzegging huur van onderverhuurde winkelruimte door verhuurder op grond van artikel 7:296 lid 3 BW na 22 jaar huur om deze rechtstreeks te kunnen gaan verhuren.
Datum uitspraak: 5-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Cassatie in belang der wet; niet-ontvankelijkheid; art. 78 lid 6 RO. Vordering verhuurder tot ontruiming na overlijden huurder; erfgenamen onbekend. Wijze van dagvaarden van onbekende...
Datum uitspraak: 19-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering in kort geding tot woningontruiming in afwachting van een vordering in hoofdzaak bij de kantonrechter ex artikel 7:268 lid 2 BW tot voortzetting van de huur door samenwoner, de...
Datum uitspraak: 1-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers = verpachter. Pachter verhuurt een woning (deel uitmakende van het verpachte) aan gedaagde. Pachtovereenkomst eindigt. Bestaat er een huurovereenkomst tussen verpachter en...
Datum uitspraak: 11-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot ontruiming van woning door onbekende erfgenamen. Betekening aan het parket van de OvJ, gevolgd door aankondiging in een landelijk dagblad. Gedaagden niet in rechte...
Datum uitspraak: 9-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte. Erfgenaam verhuurder gebonden aan huurovereenkomst, ook al bevat deze voor verhuurder ongunstige bepalingen. Geen onvoorziene omstandigheden. De gebondenheid aan de...
Datum uitspraak: 10-8-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontruimingsvordering. Zoon, niet zijnde medehuurder, blijft na overlijden van eerst vader en vervolgens moeder in huurwoning wonen. Verhuurder erkent zoon niet als huurder en vordert...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature