Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang JG

Volgnummer JG

185 Rechterlijke Uitspraken

185 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers zijn eigenaars van een woning met bijbehorende loodsen. De kelder van één van deze loodsen is gesloten op grond van art. 13b Opiumwet. De gemeente is voornemens in de voortuin...
Datum uitspraak: 15-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verblijfsontzegging (gebiedsverbod), Apv, artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet , bestuurlijke rapportage. Verweerder mocht verzoeker een verblijfsontzegging voor zijn straat en...
Datum uitspraak: 12-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vonnis in de zaak tegen (oud) wethouder van Roermond en (oud) Eerste Kamerlid. Veroordeling voor (passieve) ambtelijke corruptie, schending van wettelijke geheimhoudingsplicht en...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 september 2013 heeft de minister een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van [wederpartij] afgewezen.
Datum uitspraak: 23-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op grond van de stukken in de rapportage van de politie van 14 augustus 2014 in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat...
Datum uitspraak: 30-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Status adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Geen verzwaarde motiveringsplicht bij afwijking van advies. Adviezen zijn geen bewijsmiddel.
Datum uitspraak: 12-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 mei 2014, kenmerk GM2013.0627 en GM2013.0683, heeft de raad het bestemmingsplan "Luchem Weteringpark" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
Datum uitspraak: 4-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kostenvergoeding voor hoorzitting inzake 15 woz-procedures: Een zuiver forfaitair bepaalde vergoeding is niet dermate disproportioneel dat aanleiding bestaat die vergoeding te matigen.
Datum uitspraak: 11-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Omdat hij de voor de beoordeling van deze aanvraag benodigde gegevens niet heeft aangeleverd, is de aanvraag...
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 juli 2012 heeft het dagelijks bestuur aan Gebouw de Koophandel B.V. ingevolge artikel 11 van de Monumentenwet 1988 een vergunning (hierna: monumentenvergunning)...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature