Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dwangsom. Kan dwangsom worden verbonden aan veroordeling tot medewerking aan levering onroerend goed indien daarin begrepen is de verplichting tot betaling van de koopsom? Art. 611a Rv;...
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep van vonnis A en vonnis B. Vonnis B is een deelvonnis. Nu het appel tegen het eindvonnisgedeelte is gericht, kan de appellante daarin worden ontvangen. Dat brengt met zich...
Datum uitspraak: 4-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, art. 6:96 lid 2 onder c BW. ‘Veertiendagenbrief’, art. 6:96 lid 6 BW. Dubbele redelijkheidstoets; HR...
Datum uitspraak: 18-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overschrijding redelijke termijn (ORT). Art. 6 EVRM. Art. 13 EVRM. Stelplicht ter zake van immateriële schade bij schadevordering wegens ORT. HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX8360....
Datum uitspraak: 3-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbitrage. Vordering tot vernietiging vonnis scheidsgerecht op grond van art. 1065 lid 1, aanhef en onder e, Rv. Onbegrijpelijke uitleg van vonnis scheidsgerecht.
Datum uitspraak: 29-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Consumentengeschil over parketvloer (krasbestendigheid). Vernietiging bindend advies Geschillencommmissie Parket en eindvonnis rechtbank. De geleverde vloer heeft niet de eigenschappen...
Datum uitspraak: 23-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Incident. Verzet tegen schorsing na rechtsopvolging. Kwaliteit van verhuurder overgegaan op de koper. Art. 225 Rv.
Datum uitspraak: 23-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onjuiste vermelding van de datum van de uitspraak in het arrest. Gevolgen daarvan voor de cassatietermijn.
Datum uitspraak: 26-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht; art. 7:611, 677 BW. Onmiddellijke opzegging door werknemer in verband met interne misstanden bij werkgever (bank). Dringende reden? Doorspelen van vertrouwelijke informatie...
Datum uitspraak: 22-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Ontzegging beroep werkgever op vervaltermijn art. 9 lid 3 BBA op grond van beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Terughoudende toetsing.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature