Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige overheidsdaad. Is invoering van de Wet verbod pelsdierhouderij (met een overgangsperiode tot 2024) onrechtmatig? Verlies van toekomstige inkomsten; strijd met art. 1 EP...
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbitragerecht. Verzoek tot verlening verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van in Nigeria gewezen arbitraal vonnis. Voorzieningenrechter heeft behandeling aangehouden in verband met...
Datum uitspraak: 16-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uit omstandigheden is af te leiden dat is ingestemd met algemene voorwaarden. Dat in algemene voorwaarden genoemde arbiter niet bestaat, maakt niet dat arbitragebeding niet rechtsgeldig is.
Datum uitspraak: 6-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Gevolgen niet-tijdige betaling griffierecht. Toepassing hardheidsclausule als binnen twee weken na de betaaldatum - al dan niet in reactie op een gegeven nadere termijn -...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 1022 Rv , beroep op arbitrageclausule in hoger beroep
Datum uitspraak: 23-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verklaring voor recht dat de geïntimeerden eigenaars zijn van onroerende zaak met bepaling dat het vonnis kan worden ingeschreven. Dit is niet de verklaring van art. 3:27 BW maar die...
Datum uitspraak: 29-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Buitengerechtelijke incassokosten. Vallen buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 2 onder c BW) onder het begrip ‘kosten’ in art. 6:44...
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep van vonnis A en vonnis B. Vonnis B is een deelvonnis. Nu het appel tegen het eindvonnisgedeelte is gericht, kan de appellante daarin worden ontvangen. Dat brengt met zich...
Datum uitspraak: 8-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klachtprocedure ex art. 13a RO. Klachten over een AG bij de HR wegens een door hem geschreven column in het Nederlands Juristenblad (NJB). 1. Ontvankelijkheid klacht. 2. Klacht...
Datum uitspraak: 7-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Klachtprocedure ex art. 13a RO. Klachten over een AG bij de HR wegens een door hem geschreven column in het Nederlands Juristenblad (NJB). 1. Ontvankelijkheid klacht. 2. Klacht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature