Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appelprocesrecht. Buiten behandeling laten van nieuwe vordering in hoger beroep zonder toepassing te geven aan art. 130 Rv. Relatievermogensrecht. Verrekening uit hoofde van beëindigde...
Datum uitspraak: 16-1-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht, personen- en familierecht. Incident tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van veroordeling tot betalen gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning. Bij beoordeling in...
Datum uitspraak: 5-9-2014
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv (verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen overeenkomstige toepassing in...
Datum uitspraak: 22-1-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenarrest. De uitzondering die in art. 337 lid 1 en 401a lid 1 Rv. wordt gemaakt voor uitspraken betreffende voorlopige...
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Door failliet ingesteld cassatieberoep in een door curator overgenomen geding; niet-ontvankelijkheid, art. 27 lid 3 Fw (HR 11 januari 2002, LJN AD4929, NJ 2003/311 en HR 23 april 2010,...
Datum uitspraak: 9-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Cassatie. Cassatieberoep tegen tussenbeschikking. Niet-ontvankelijkheid; art. 401a, 426 Rv. Door rechtbank gegeven toestemming tot tussentijds appel houdt niet tevens toestemming in tot...
Datum uitspraak: 11-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

11 juli 2003 Eerste Kamer Nr. R02/011HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Nederlands Antilliaans recht ORCO BANK N.V., gevestigd op Curaçao,...
Datum uitspraak: 9-8-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Benoeming van deskundigen en bepalen van te betalen voorschot in verband met financiële afwikkeling huwelijk.
Datum uitspraak: 15-9-2006
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Internationaal privaatrecht. Geschil tussen echtelieden met Marokkaanse nationaliteit en met een gewone verblijfplaats in Nederland over de vraag of op verzoek van de man wegens duurzame...
Datum uitspraak: 28-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huwelijksgoederenrecht. Geschil tussen buiten gemeenschap van goederen gehuwde geweest zijn ex-echtelieden bij boedelverdeling na echtscheiding over verrekening; aanspraak door vrouw op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature