Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres was niet op de hoogte van de aanvraag en toekenning van een op haar naam gestelde DigiD-code. De omstandigheid dat eiseres haar persoonsgegevens heeft afgegeven aan haar...
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot verwijdering van verwijzingen in zoekmachine. Invullen volledige naam levert verwijzingen op naar websites met initialen van verdachte van misdrijf. Belangstelling aan...
Datum uitspraak: 27-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 13bis Wet LB 1964; artikel 8 EVRM Gebruik van foto’s van KLPD-camera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s vormt geen ongeoorloofde inbreuk van het...
Datum uitspraak: 27-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 13bis Wet LB 1964; artikel 8 EVRM Gebruik van foto’s van KLPD-camera’s boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto’s vormt geen ongeoorloofde inbreuk op het...
Datum uitspraak: 3-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inspecteur voldoet niet aan verplichting naam tipgever bekend te maken. Hof vernietigt daarom belastingaanslagen.
Datum uitspraak: 13-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eindbeslissing na arrest Hof van Justitie Europese Unie van 12 december 2013, C-486/12. Belanghebbende verzoekt om verstrekking van haar persoonsgegevens uit de gemeentelijke...
Datum uitspraak: 6-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting. De inspecteur van Belastingdienst/Oost heeft aan belanghebbende naheffingsaanslagen loonheffingen en premies volksverzekeringen opgelegd inzake het privé gebruik van een...
Datum uitspraak: 5-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bevel tot verwijderen van persoonsgegevens als bedoeld in art. 46 lid 1 juncto art. 36 lid 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Datum uitspraak: 26-10-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen. Belanghebbende voert in 2009 een procedure bij de kantonrechter inzake een verkeersovertreding. Belanghebbende is eind 2008 meermalen verhuisd en zij vermoedt dat...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature