Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in...
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Economische zaak. Asbest. 1. Overtreding van artikel 10.1 derde lid, van de Wet milieubeheer . Verdachte heeft als DTA-er bedrijfsmatig werkzaamheden met asbest verricht, terwijl hij...
Datum uitspraak: 24-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onteigening. Schadeloosstelling. Debat verwachtingswaarde. Debat bodemverontreiniging en invloed daarvan op de werkelijke waarde.
Datum uitspraak: 4-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Instorting winkelcentrum “t Loon te Heerlen door verzakking als gevolg van bodemveranderingen in onderliggende niet langer gebruikte steenkolenmijn (sinkhole). Aansprakelijkstelling...
Datum uitspraak: 12-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heeft verkoper onrechtmatig gehandeld door vervuilde grond te verkopen én door noch de vaststellingsovereenkomst die met andere bewoners is gesloten noch de Garantieregeling van...
Datum uitspraak: 26-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen binnen de gemeente Bergen (L).
Datum uitspraak: 17-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

vereenkomst van koop en verkoop van aandelen in een productiebedrijf. In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de overeenkomst zal zijn ontbonden indien...
Datum uitspraak: 19-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Koopovereenkomst onroerende zaak; ernstige bodemverontreiniging; bekendheid bij verkoper?
Datum uitspraak: 10-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Bodemverontreinigingl. Relativiteitsvereiste. Art. 75 Wbb (Wet bodembescherming).
Datum uitspraak: 18-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Grote overschrijding van de redelijke termijn en zoals ook in het vonnis staat het opzettelijk vervuilen van het milieu met ruim 4000 liter (verontreinigde) dieselolie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature