Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Non-conformiteit. Artikel 7:17 BW. Koop van in enigerlei mate met asbest verontreinigd bedrijfsterrein (voormalige klompenfabriek). Asbestweg op achterterrein, ontstaan door...
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Advisering bij de verwerving van een perceel. Ook zonder expliciete daartoe strekkende opdracht mocht van mr. .., als redelijk handelend en redelijk...
Datum uitspraak: 8-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inhoud: Koop en verkoop van verontreinigde grond waarop (onder meer) ondergrondse parkeergarage zou worden aangelegd. Ontkennende beantwoording van de vraag of de gemeente contractueel...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appel tegen deelvonnis. Vordering van projectontwikkelaar tot betaling van door gemeente toegezegde bijdrage in verband met tekorten in grondexploitatie van recreatieproject “De...
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

aansprakelijkheid voor verzakkingen van een pand in 2009 op grond van een in 2001 uitgevoerde bodemsanering? Causaal verband. Toerekening van schade. Zie ook ECLI:NL:GHAMS:2014:1679.
Datum uitspraak: 17-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet Woz. Waardevaststelling vrijstaande woning. Hof bepaalt waarde in goede justitie.
Datum uitspraak: 14-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Woningbouw naast woning van de appellanten die stellen daardoor schade te hebben geleden. Onrechtmatige daad van de geïntimeerden onvoldoende gesteld, evenals causaal verband tussen...
Datum uitspraak: 13-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artt. 138 en 138 a Sr en 551 Sv / Strafrechtelijke ontruiming van gekraakt terrein / Geen hoge eisen stellen aan het gebruik van een erf. Ook afwachten van betere tijden is gebruik. /...
Datum uitspraak: 19-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkoper pleegt wanprestatie door ondanks garantiebepaling geen melding te maken van in kadaster geschreven publiekrechtelijke beperking op grond van de Wet Bodembescherming. Notaris...
Datum uitspraak: 23-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Grondwaterbelasting. Belastingplichtige heeft een vergunning voor een WKO-installatie voor een hotel. Grondwaterbelasting verschuldigd wegens overschrijding van de maxima ondanks niet...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature