Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aannemingsovereenkomst. De gemeente heeft Jaartsveld niet in gebreke gesteld. Uit de door de gemeente gestelde feiten en omstandigheden kan niet worden afgeleid dat Jaartsveld de...
Datum uitspraak: 25-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Europese niet-openbare procedure. Grossmann-verweer van aanbestedende dienst slaagt. Om die reden kan de inhoudelijke beoordeling van het bezwaar dat...
Datum uitspraak: 18-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft abusievelijk een envelop met twee verschillende inschrijvingsbiljetten ingediend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de aanbesteder in de gegeven...
Datum uitspraak: 26-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174 BW....
Datum uitspraak: 18-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij als subsidiegever voor archeologische werkzaamheden heeft toegestaan dat de verkrijger van de subsidie de...
Datum uitspraak: 26-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174 /181 BW....
Datum uitspraak: 26-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174 BW....
Datum uitspraak: 25-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. De Provincie stelt de eis dat inschrijvers moeten beschikken over een certificaat BRL 7500. Dat certificaat is niet relevant voor de opdracht. Eisende partijen komen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature