Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

55 Rechterlijke Uitspraken

55 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet horen. De Svb heeft erkend dat de ongegrondverklaring van het bezwaar voorbarig was, omdat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog geen aanvullende gronden waren...
Datum uitspraak: 11-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Afwijzing verzoek van appellant om aan hem de helft van de kinderbijslag te betalen. Het besluit bevat ten onrechte geen bezwaarclausule. Redelijkerwijs kan niet worden...
Datum uitspraak: 24-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Door het met terugwerkende kracht verlenen van een verblijfsvergunning door de staatssecretaris is het college wettelijke rente verschuldigd over de achteraf toegekende bijstand.
Datum uitspraak: 28-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingeval een beroepsgrond niet kan slagen, om welke reden dan ook, waaronder begrepen dat die beroepsgrond ziet op in rechte vaststaande feiten of omstandigheden, past geen...
Datum uitspraak: 26-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 februari 2012 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot huurtoeslag en het kindgebonden budget van [appellant] voor het jaar 2012 op nihil gesteld. Bij...
Datum uitspraak: 28-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Afwijzing verzoek om te bepalen dat de zitting met gesloten deuren zal plaatsvinden. Schending inlichtingenverplichting. Geen mededeling gedaan van...
Datum uitspraak: 5-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Kring van verzekerden. Appellante kon worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW, op de grond dat zij niet beschikt over een verblijfstitel als in artikel...
Datum uitspraak: 17-1-2001
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 4-12-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1 is al meegenomen in de proceskostenveroordeling na intrekken van het hoger beroep. De rechtbank was niet langer bevoegd het beroep van appellant tegen het besluit van 1...
Datum uitspraak: 24-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag kinderbijslag afgewezen omdat de kinderen niet als pleegkinderen van appellant kunnen worden aangemerkt. In het onderhavige geval is beslissend of de adoptie naar...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature