Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Plichtsverzuim. Het getoonde gedrag is niet in overeenstemming met het aanzien van het ambt van een ambtenaar in dienst van Defensie en is schadelijk voor de dienstvervulling....
Datum uitspraak: 13-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat betrokkene geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet en dat zij zich dus ten onrechte onbevoegd heeft verklaard om van het geschil...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegdheid rechtbank. Nu de stichting niet (meer) behoort tot de openbare dienst als bedoeld in de Aw, was appellant uit hoofde van zijn dienstbetrekking geen ambtenaar in de zin van...
Datum uitspraak: 5-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omvang van het hoger beroep. Nu het hoger beroep van appellant een ander besluit betreft dan dat het bestuur in verweer aan de orde heeft gesteld, moet worden voorbijgaan aan de...
Datum uitspraak: 24-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag: niet gezegd kan worden dat de toenmalige korpsbeheerder na ontvangst van voornoemd Rapport onverwijld actie heeft ondernomen om te komen tot een beƫindiging van de...
Datum uitspraak: 16-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk ontslag. Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen, te weten het voor niet-zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens, heeft...
Datum uitspraak: 16-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Het bezwaar tegen het opgelegde contactverbod is ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Besluit in de zin van art 1:3 Awb. Het college is tot oplegging van het contactverbod...
Datum uitspraak: 28-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard aangezien de brief een sturingsmiddel inhoudt. 2) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard aangezien geen sprake is van procesbelang. 3)...
Datum uitspraak: 15-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De uitspraak van de Raad in deze zaak kan geen betekenis meer hebben voor het concrete geschil dat partijen verdeeld hield; dat geschil is immers uit de wereld, nu het dienstverband...
Datum uitspraak: 5-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens wangedrag, bestaande uit bezit en gebruik drugs. Het enkele accepteren van een transactie ter zake van een misdrijf een te geringe basis biedt voor de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature