Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang JAF

Volgnummer JAF

370 Rechterlijke Uitspraken

370 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 juni 2015 heeft de staatssecretaris geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Icopower om 32.000 ton energiepellets over te brengen naar Cementa AB Slite te Zweden.
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal. Last opgelegd tot afvoeren van afval waarin broei is geconstateerd. Procesbelang van curator in faillissement. Afwijking van uitgangspunt dat...
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Last om per omgaande de inname van afvalstoffen waarvan de maximale opslaghoeveelheid wordt overschreden, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; bestuurlijke...
Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2°, van de Wabo voor vergroting van de opslagcapaciteit afvalverwerker. Procesbelang curator in...
Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een Gronings/Drents waterschap dagvaardt bedrijven die gebruik maken van de zogeheten Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) in Oost-Groningen voor het transport van hun gezuiverd...
Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 juli 2015 heeft het college krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 17 december 2014 door de besloten vennootschap met...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 januari 2014 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd in verband met het voorgenomen brengen van grond (hierna: de afzet van grond) in de voormalige...
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad besloten het bestemmingsplan "Scherpenering 23-31, Wintelre" niet vast te stellen.
Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "III De Bergen (Hotel Bergstraat)" vastgesteld.
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Lage Weide" (hierna: het plan) vastgesteld.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature