Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid “werkgever” voor schade ten gevolge van ongeluk vrijwilliger.
Datum uitspraak: 27-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering gericht tegen advocaat, op grond van de stelling dat de advocaat nìet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, door...
Datum uitspraak: 29-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid rechtsbijstandsverzekeraar wegens het niet tijdig doen uitgaan van aansprakelijkstellingen naar architect na melding verzekerde gebreken aan vlinderkas.
Datum uitspraak: 31-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig handelen door de gemeente. Mededeling van de gemeente dat op het perceel een woning mocht worden gebouwd, bleek later...
Datum uitspraak: 2-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wanneer is onjuiste mededeling van gemeente onrechtmatig?
Datum uitspraak: 9-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Medische fout. Volledige of proportionele aansprakelijkheid. Noodzaak 24-uurs zorg. Voor de bepaling van de omvang van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding...
Datum uitspraak: 5-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof is met HDI van oordeel dat de AVB verzekering gezien de tekst van art 5.1 van de polisvoorwaarden dekking biedt voor schade die binnen de duur van de contractstermijn is...
Datum uitspraak: 31-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige overheidsdaad, formele rechtskracht
Datum uitspraak: 20-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst en derden; aanneming; tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever? Normen maatschappelijk verkeer. In aanmerking te nemen omstandigheden (HR 24 september...
Datum uitspraak: 13-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weduwe asbestslachtoffer verwijt de gewezen werkgever van haar echtgenoot dat hij tekort is geschoten in zijn zorgplicht en dat hij daarom schadeplichtig is. Het slachtoffer is op 57...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature