Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Na gunning gesloten overeenkomst aantastbaar door voorzieningenrechter in hoger beroep? Toepassing HR...
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Medische aansprakelijkheid. Verzoek om inzage in de correspondentie met door wederpartij geraadpleegde deskundige afgewezen (843a Rv, Wet Bescherming persoonsgegevens). Niet juist dat de...
Datum uitspraak: 30-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst van beveiligingsmedewerker VUmc die ten tijde van de wateroverlast voor VUmc in september 2015 een weglopende fotograaf liet struikelen, wordt door het hof...
Datum uitspraak: 9-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervolg van tussenarresten 4 februari 2014 en 29 juli 2014. Ook na aanvullend deskundigenbericht kan niet worden geoordeeld dat de oogchirurg heeft gehandeld in strijd met de...
Datum uitspraak: 5-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering in kort geding tot het verstrekken door huisarts van afschrift medisch dossier van overleden patiënt aan haar zoon. Hof wijst vordering af omdat thans onvoldoende concrete...
Datum uitspraak: 24-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Val van patiënte in ziekenhuis. Evenals de eerste rechter oordeelt het hof dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de gevolgen van de val. Handelwijze van het ziekenhuis kan de toets...
Datum uitspraak: 19-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is arbeidsovereenkomst "niet op eigen verzoek" van werkneemster geëindigd, in de zin van de toepasselijke cao? Uitleg van de cao. In casu beëindiging op eigen verzoek van de...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Werkgever aansprakelijk wegens schenden zorgplicht? Blootstelling aan asbest gedurende werkzaamheden in ziekenhuis is niet vast komen te staan.
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Opzegging zorginstelling huur zorgcentrum. Tussentijdse opzegging toegestaan omdat voortzetting huur in redelijkheid niet gevergd kan worden.
Datum uitspraak: 13-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Behandeling door manueel therapeut, waarna scheur in de wervelslagader (dissectie) wordt geconstateerd. Causaal verband tussen behandeling en dissectie staat vast. Geen toestemming van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature