Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijke misslag of omissie van wetgever waardoor gehuwde IOAW-gerechtigde als alleenstaande wordt aangemerkt. Bedoeling wetgever gaat voor letterlijke wettekst. Geen recht op IOAW...
Datum uitspraak: 19-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuursorgaan heeft terecht gebruik gemaakt van bevoegdheid tot verrekenen van de vergoeding van kosten bezwaar, proceskostenvergoeding, griffierecht en schadevergoeding in verband met...
Datum uitspraak: 19-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 123 (oud) Ambtenarenwet 1929 over verjaring van rechtsvorderingen is niet voor de bestuursrechter in ambtenarenzaken geschreven.
Datum uitspraak: 24-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 maart 2005 heeft verweerder het verzoek van appellante om de uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag uit tijdelijke dienst van een leerkracht ten laste van...
Datum uitspraak: 16-8-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De inburgeringsplicht voor Turkse staatsburgers in Nederland is in strijd met verschillende bepalingen van het associatierecht tussen de EU en Turkije.
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vakantieduur, onderscheid naar leeftijd. Leeftijdsdiscriminatie.
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen - kort gezegd - bijstandsgerechtigden...
Datum uitspraak: 11-9-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op vervolguitkering WW, in verband met aangepaste regelgeving. Uitzondering? Strijd met EVRM? Eigendomsontneming? Legitieme doelstelling?
Datum uitspraak: 4-8-2000
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zesmaandenjurisprudentie niet zonder meer van toepassing gezien dwingendrechtelijke terugvorderingsbepalingen in Abw. Terugvordering bijstandsuitkering ad fl. 26.947,62 gedurende de...
Datum uitspraak: 16-12-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kernpunt van het geschil is de vraag of de bestuursrechter het - vermeende - talmen van de gemeente kan betrekken c.q. heeft betrokken bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature