Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang GST

Volgnummer GST

Annotator GST

263 Rechterlijke Uitspraken

263 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 17-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

een verzinkbare paal in de [...]straat te Aalten te plaatsen. Ook indien verkeersbesluit geen besluit is in de zin van de Awb moet bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd, gelet op 6:1 Awb.
Datum uitspraak: 11-1-1996
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanzegging bestuursdwang per aangetekende post. 2e aanschrijving start geen nieuwe bezwaartermijn.
Datum uitspraak: 9-5-1996
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

3:4.2 Awb noopt rechter tot terughoudende toetsing belangenafweging bestuursorgaan.
Datum uitspraak: 19-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verjaring in ambtenarenzaken met betrekking tot financiële aanspraken.
Datum uitspraak: 1-5-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 1-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 juli 2002, gewijzigd bij besluit van 12 juli 2002 (hierna: besluit van 10 juli 2002), heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van de inrichting...
Datum uitspraak: 8-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 juli 2005 heeft de raad van de gemeente Obdam (thans de raad van de gemeente Koggenland; hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellant om vergoeding van planschade...
Datum uitspraak: 20-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2007, nummer 2007REG000240i, heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van...
Datum uitspraak: 8-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) aan de gemeente Hardenberg vrijstelling verleend voor het plaatsen...
Datum uitspraak: 15-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) de bijhouding van de persoonslijst van [wederpartij] in de...