Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang GST

Volgnummer GST

232 Rechterlijke Uitspraken

232 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-5-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 17-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

een verzinkbare paal in de [...]straat te Aalten te plaatsen. Ook indien verkeersbesluit geen besluit is in de zin van de Awb moet bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd, gelet op 6:1 Awb.
Datum uitspraak: 11-1-1996
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanzegging bestuursdwang per aangetekende post. 2e aanschrijving start geen nieuwe bezwaartermijn.
Datum uitspraak: 9-5-1996
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

3:4.2 Awb noopt rechter tot terughoudende toetsing belangenafweging bestuursorgaan.
Datum uitspraak: 19-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verjaring in ambtenarenzaken met betrekking tot financiële aanspraken.
Datum uitspraak: 14-12-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij de vraag of bij toepassing van art. 14 Woningwet sprake is van een woning, is van belang de feitelijke bewoningssituatie sedert jaren. Voorzieningenaanschrijving. In geschil is of...
Datum uitspraak: 18-5-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In het kader van de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid ex art. 11 WRO is de herkomst van de bedrijven of instellingen, die na de wijziging zijn toegestaan, als zodanig niet...
Datum uitspraak: 10-7-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zonnecollector met boiler bouwvergunningplichtig. Weigeren bouwvergunning voor het plaatsen van een zonnecollector met boiler. Vast staat dat op een plat dak van een garage/berging een...
Datum uitspraak: 17-7-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 23-6-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature