Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

77 Rechterlijke Uitspraken

77 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Medezeggenschap in zorginstelling. Criteria voor verplichting tot instellen van cliëntenraad op grond van art. 2 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Onderlinge...
Datum uitspraak: 9-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Medezeggenschap in zorginstelling. Criteria voor verplichting tot instellen van cliëntenraad op grond van art. 2 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Onderlinge...
Datum uitspraak: 25-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De gemeente Noordoostpolder heeft met ingang van 1 maart 2015 op grond van de Wmo 2015 een algemene voorziening getroffen die bestaat uit gratis bemiddeling tussen cliënten en...
Datum uitspraak: 8-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WMO 2015; huishoudelijke hulp; op voorhand uitzonderen van activiteiten is in strijd met de wet; het pgb moet de cliënt in staat stellen de ondersteuning in te kopen; beroep gegrond.
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Als betaling voor zorg wordt verlangd kan geen mantelzorg worden aangenomen. Mantelzorg kan niet worden afgedwongen. Zorg in natura niet passend. Eiseres woont alleen, geen sprake van...
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tekortschieten psycholoog/psychotherapeut in nakoming verplichtingen uit hoofde van geneeskundige behandelingsovereenkomst door langdurige intense vriendschapsrelatie tijdens...
Datum uitspraak: 21-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De minister van VWS was bevoegd om de boete op te leggen, omdat de oogarts na de schorsing van zijn registratie in het BIG-register heeft verzuimd dossiers van ICARE-patiënten over te...
Datum uitspraak: 30-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Zorgverzekeraar vergoedt bepaalde medicijnen (apotheekbereidingen) in beginsel niet meer. Beleidswijziging? Zorgverzekeringswet. Besluit zorgverzekering. Z-Index. Taxe....
Datum uitspraak: 3-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gezondheidsrecht, mededingingsrecht, procesrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraars met betrekking tot dieetpreparaten. Onrechtmatig wegens strijd met Zorgverzekeringswet? Omvang...
Datum uitspraak: 26-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoeken krachtens artikelen 2 en 5 Wet Medezeggenschap Cli ënten Zorginstellingen (Wmcz)/ Ontvankelijkheid verzoeken in eerste aanleg/ ontvankelijkheid verzoeken in hoger beroep na...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature