Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:41, lid 6, Awb; Ambtshalve te verrichten onderzoek naar mogelijke gronden voor verschoonbaarheid van het niet (tijdig) betalen van griffierecht? Vergoeding van immateriële schade...
Datum uitspraak: 25-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tweede cassatie. Omzetbelasting. Aansprakelijkheid. Art. 36, lid 3 en 4, IW 1990; art. 29e, lid 2, AWR. Bij toetsing aan de eerste volzin noch bij toetsing aan de slotzin van art. 36, lid 4,...
Datum uitspraak: 4-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 36 Invorderingswet 1990. Reikwijdte artikel art. 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 . Gewekt vertrouwen ?
Datum uitspraak: 20-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 38 Invorderingswet 1990 . Aansprakelijkstelling werknemer voor niet door werkgever ingehouden loonbelasting. Interne compensatie door ontvanger.
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:46, lid 6, Awb; art. 6 lid 1, EVRM . Heffing griffierecht. Richtlijnen voor behandeling beroep op betalingsonmacht. Overgangsrecht. Artikel 8:55 Awb . Rechtbank heeft onderzoek...
Datum uitspraak: 3-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 33, lid 1, letter a, en lid 3, alsmede art. 36b Invorderingswet 1990. De artikelen 33 en 36b van de Invorderingswet 1990 zijn zelfstandige regelingen voor het aansprakelijk stellen...
Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invordering. Art. 49, lid 1, IW 1990. Bestuurdersaansprakelijkheid voor de belastingschulden van een rechtspersoon die wegens gebrek aan baten op het tijdstip van zijn ontbinding is...
Datum uitspraak: 26-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 67c AWR en 67f AWR. Verzuimboete gevolgd door vergrijpboete. Ne bis in idem.
Datum uitspraak: 8-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 38, lid 1, Wet IB 1964. Onderhoudskosten voldaan door deelgenoot. Betaling door belanghebbende?
Datum uitspraak: 18-10-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende terecht een afwaardering op vorenbedoelde vordering van ƒ 40.000,- ten laste van haar resultaat kon brengen, welke...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature