Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang FED

Volgnummer FED

149 Rechterlijke Uitspraken

149 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Art. 7 Wet OB 1968. Ondernemerschap van directeur-grootaandeelhouder bij terbeschikkingstelling van werkruimte in eigen woning aan zijn BV?
Datum uitspraak: 3-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting; art. 8, lid 1, Wet Vpb en art. 3.54 Wet IB 2001; geruisloze inbreng van onderneming in een vennootschap waarna onderneming bij bedrijfsfusie overgaat naar een...
Datum uitspraak: 27-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 16 AWR ; verhouding tussen eerste en tweede lid; kenbare fout (bij geautomatiseerde aanslagregeling) versus verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur.
Datum uitspraak: 11-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Procesbelang. Art. 6:5 Awb. Art. 21, leden 1 en 3, laatste volzin, Wet Vpb 1969. Hoger beroep ontvankelijk indien de aangevoerde gronden geen invloed hebben op de...
Datum uitspraak: 12-7-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 23-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting, artikel 11, lid 1, aanhef en letter b, onder 5 °, Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 6a, leden 5 en 6, Uitvoeringsbeschikking 1968; uitlegging begrip ‘gebruiken voor...
Datum uitspraak: 18-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3.92, lid 1, aanhef en letter a, Wet IB 2001. Belanghebbende verwerft blote economische eigendom van onroerende zaken van vennootschappen waarin hij aan aanmerkelijk belang heeft en...
Datum uitspraak: 25-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Art. 8 en 13d Wet Vpb 1969. Art. 7 Wet IB 1964. Onzakelijk vormgegeven lening "omlaag". Afwaarderingsverlies aftrekbaar bij voltooiing van liquidatie door...
Datum uitspraak: 5-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 17 Wet op de inkomstenbelasting 1964. Man-vrouwfirma. Overdracht helft buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen aan echtgenote.
Datum uitspraak: 13-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vermogensetikettering, verhuurde bovenwoningen keuzevermogen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature