Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfspand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de waarde van de onroerende zaak op overlijdensdatum. Het geschil spitst zich toe op de vragen of de koopoptie de waarde van de onroerende zaak beïnvloedt en zo ja, of...
Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 35c SW (tekst 2011). Onroerendgoed-BV. Verhuuractiviteiten vormen geen onderneming in materiële zin. Projectontwikkelingsactiviteiten onderneming in materiële zin? Relatieve...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successiewet 1956. Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor aandelen in een besloten vennootschap (jaar 2009).
Datum uitspraak: 1-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is, evenals bij de Rechtbank, of belanghebbenden voor de verkrijging van de aandelen in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Datum uitspraak: 21-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erflater bezit alle aandelen [B] B.V. en Beheer B.V. Beheer B.V. bezit alle aandelen in [D] B.V., in welke B.V. een hotel wordt geëxploiteerd. [B] B.V. bezit het pand waarin het hotel...
Datum uitspraak: 2-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht, Uitleg van schikking waarbij "op basis van vertrouwen" een geldsom zal worden gelegateerd. Afwijzing van gevorderde opheffing/wijziging legaat van levenslange periodieke...
Datum uitspraak: 18-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat voor het bepalen van de waarde van de verkrijging rekening dient te worden gehouden met de op de onroerende zaak rustende koopoptie op het moment van...
Datum uitspraak: 5-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van onverbindendheid van artikel 21, vijfde lid, van de Sw , omdat gehanteerde waardepeildatum - 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van verkrijging - niet in...
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is in geschil of de nalatenschap moet worden vereffend volgens de wet. De kantonrechter oordeelt dat niet is aangetoond dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om...
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

verdeling, schadevordering wegens obstructie van verkoop van woning behorende bedrijfspand en uitkering van de overwaarde daarvan, schadevordering wegens gebruik van woning die eveneens...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature