Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

16/1232 en 16/1244 Wet WOZ en OZB Rechtbank constateert ambtshalve dat OZB-Verordening 2015 – zoals blijkens www.officielebekendmakingen.nl is bekendgemaakt in het Gemeenteblad – een...
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Verklaring voor recht.
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of er sprake is van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Bij ontkennende beantwoording van deze vraag is in geschil of belanghebbende te kwader trouw is ter zake...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht woning gerekend tot ondernemingsvermogen. In geval van een niet-zelfstandige werkkamer is aftrek van huurderslasten als kosten van gas, water en elektriciteit, niet mogelijk....
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BRE 15/3940 t/m 15/3942 Aansprakelijkstelling; inzagerecht; artikel 34 van de Invorderingswet; artikelen 7:2 en 7:4 van de Awb . De ontvanger heeft – na een gemotiveerde betwisting van...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:7, lid 2 AWB. Art. 8:61, lid 4 en lid 5 Awb. Art. 8:67, lid 3 en lid 4 Awb. Art. 8:77, lid 1, aanhef, onderdeel d Awb . Art. 8:117 Awb. Art. 8:114 Awb. Belanghebbende klaagt er...
Datum uitspraak: 8-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van het Hof kwalificeert de onroerende zaak als woning omdat deze naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Dat de onroerende zaak feitelijk wordt gebruikt als kantoor...
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende bezit op 1 januari 2013 de mede-eigendom van dertien huurwoningen in de zin van de Wet verhuurderheffing. Met betrekking tot deze dertien woningen zijn aan belanghebbende...
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verhuurderheffing. Drie eigenaren hebben 44 panden in gezamenlijke (onverdeelde) eigendom. Verhuurderheffing niet in strijd met het eerste Protocol van het EVRM. De vrijstelling van 10...
Datum uitspraak: 27-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdrachtsbelasting Wet BRV – Teruggaaf van overdrachtsbelasting op grond van herstel in de toestand van vóór de verkrijging door vervulling van een ontbindende voorwaarde. Van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature