Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is het Hof van oordeel dat belanghebbende in de jaren 2002 tot en met 2006 zijn woonplaats in Nederland had in de zin van artikel 4 van de AWR ; belanghebbende maakt...
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of er sprake is van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Bij ontkennende beantwoording van deze vraag is in geschil of belanghebbende te kwader trouw is ter zake...
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd over het jaar 2007, wegens eerder onverschuldigd aan belanghebbende terugbetaalde loonbelasting ad €...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht woning gerekend tot ondernemingsvermogen. In geval van een niet-zelfstandige werkkamer is aftrek van huurderslasten als kosten van gas, water en elektriciteit, niet mogelijk....
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verhuurderheffing. Drie eigenaren hebben 44 panden in gezamenlijke (onverdeelde) eigendom. Verhuurderheffing niet in strijd met het eerste Protocol van het EVRM. De vrijstelling van 10...
Datum uitspraak: 2-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfbelasting. Partnerbegrip. Artikel 1a Successiewet. Driejaarseis. Gelijkheidsbeginsel. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Datum uitspraak: 4-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Particuliere verhuurders verliezen geschil over rendement op sociale huurwoningen Nederlandse huurwet- en huurregelgeving leidt niet tot een onevenredige en buitensporige last voor...
Datum uitspraak: 12-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in (sprong)cassatie van [X], belanghebbende, tegen de uitspraak van de rechtbank te ‘s Gravenhage van 14 december...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature