Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

41 Rechterlijke Uitspraken

41 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzakking bij bouw parkeergarage naast Panorama Mesdag. Vordering tot vernietiging arbitraal appelvonnis omdat scheidsgerecht zich niet aan opdracht heeft gehouden en vonnis niet met...
Datum uitspraak: 14-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Rijnsburgerblok deel 1" vastgesteld.
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het afbouwen van een appartementencomplex na overname van het contract van de failliete aannemer met de woningbouwcorporatie levert inbreuk op auteursrecht van de architect op het...
Datum uitspraak: 24-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering staken inbreuk auteursrechten van architect jegens onderaannemer. Aannemer heeft de aan de architect verschuldigde exploitatievergoeding onbetaald gelaten en is...
Datum uitspraak: 29-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 oktober 2013, kenmerk 162293/246634, heeft het college van gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands...
Datum uitspraak: 12-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Maximabrug" (hierna: het plan) vastgesteld.
Datum uitspraak: 4-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Promis Vonnis – Aanbestedingsrecht, EU Richtlijn 2004/18, Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), beginselen van aanbestedingsrecht, transparantie, objectiviteit,...
Datum uitspraak: 19-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

- verrekenbare hoeveelheden in aannemingsovereenkomsten? - prijsaanpassing aannemer? (7:753 BW) - waarschuwingsplicht aannemer (7:754 BW) - idem 7:753 lid 3 BW
Datum uitspraak: 21-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juni 2005 heeft de raad van de gemeente Uitgeest (hierna: de gemeenteraad), voor zover hier van belang, een verzoek om vergoeding van planschade van [wederpartij] en...
Datum uitspraak: 14-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Het staat de aanbestedende partij vrij om, binnen de grenzen van art. 2.13 ARW 2004, om eisen in het bestek op te nemen die hem, in verband met de aard en omvang van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature