Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

67 Rechterlijke Uitspraken

67 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 april 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot zorgtoeslag 2013 voor [wederpartij sub 1] herzien en gesteld op nihil.
Datum uitspraak: 10-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Artikel 3.124 en 3.126 Wet IB 2001; Besluit van de Staatssecretaris van Financi ën van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M, BNB 2009/165. Aan de aftrekbaarheid van door een...
Datum uitspraak: 14-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6, lid 2, AKW ; artikel 8 Vw 2000 ; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van...
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 2 en 3 AKW. Art. 4 AWR. Woonplaatsbegrip in de AKW is gelijk aan fiscaal woonplaatsbegrip. Duurzame band van persoonlijke aard met Nederland hoeft niet sterker te zijn dan band met...
Datum uitspraak: 11-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Staatssecretaris trekt cassatieberoep in. Hoge Raad neemt het verzoek tot beantwoording van de voorgelegde prejudiciële vragen terug. Art. 1 en Titel II Verordening 1408/71. Wijst de...
Datum uitspraak: 11-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3.146, lid 1, Wet IB 2001. Moment van inbaarheid van ontslaguitkering. Keuzerecht werknemer.
Datum uitspraak: 30-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 10 Wet op de loonbelasting 1964. Is in transfersom tekengeld begrepen voor door beroepsvoetbalclub aangetrokken speler? Passeren van aanbod tot getuigenbewijs. Schending van art....
Datum uitspraak: 10-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2 en 3 AKW. Woonplaats in de zin van de AKW. Fiscale woonplaatsbegrip is bepalend. In aanmerking te nemen omstandigheden.
Datum uitspraak: 9-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Persoonsgebonden aftrek. Uitgaven voor levensonderhoud jongmeerderjarig kind. Wettelijke onderhoudsplicht.
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belgische solidariteitsbijdrage. Artikel 4, aanhef en letter a, van de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 . Titel II van de Verordening nr. 1408/71. Geen premie...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature