Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BNB

Volgnummer BNB

132 Rechterlijke Uitspraken

132 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 2, lid 2 en art. 15, lid 1, letter a, Wet BRV. Verkoop grond met door koper te slopen gebouw. Voor de juridische levering vindt geen overgang van economische eigendom plaats.
Datum uitspraak: 15-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 220d, lid 1, letter d, Gemeentewet; Art. 18, lid 4, Wet WOZ. NSW-vrijstelling geldt niet alleen voor eigenaar, maar ook voor opstalgerechtigde van nog onbebouwd gedeelte van...
Datum uitspraak: 20-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heffing bouwleges; artikel 229b, lid 1, Gemeentewet .  Legesverordening gemeente Oisterwijk 2008. Het staat de heffingsambtenaar vrij om achteraf het benodigde inzicht te verschaffen in...
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:22 Awb ; Aanwijzingsbesluit niet op voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Reparatie formeel gebrek, geen benadeling belanghebbende.
Datum uitspraak: 19-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 7:11 Awb en 16 AWR. Bij uitspraak op bezwaar herroepen aanslag opgevat als vermindering van die aanslag. Art. 139, 217 en 229 Gemeentewet. Mag legesverordening verwijzen naar...
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Artikel 3.91, lid 1, aanhef en letter c, Wet IB 2001. De realisatie door belanghebbende van een onroerendgoedproject, teneinde de onroerende zaken (weer) te gaan...
Datum uitspraak: 12-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdrachtsbelasting; art. 15, lid 1, letter a, WBR; art. 11, lid 1, letter a, onder 1°, en lid 4, Wet OB; levering van onbebouwde terreinen; vormen percelen, gezamenlijk bestemd voor de...
Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 16 AWR. Primitieve aanslagen door fout heffingsambtenaar vernietigd. Conversie tweede primitieve aanslagen in navorderingsaanslagen niet mogelijk.
Datum uitspraak: 3-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3.111, lid 3, Wet IB 2001. Van een woning in aanbouw is sprake als feitelijk is aangevangen met de bouwwerkzaamheden.
Datum uitspraak: 18-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 229b, lid 1, Gemeentewet. Opbrengstlimiet. Hof is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten bij beoordeling van stelplicht en bewijslast.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature