Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BNB

Volgnummer BNB

243 Rechterlijke Uitspraken

243 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet voldaan aan constitutieve vereisten voor toepassing afdrachtvermindering. Grove schuld belanghebbende? BNB 2009/114
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanvullende invoerrechten; Verordening (EEG) nr. 2777/75 en Verordening (EG) nr. 1484/95; art. 62 CDW; art. 201, lid 3, CDW; art. 54 Douanebesluit; art. 221, lid 4, CDW en art. 22e AWR;...
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3, lid 2, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Advocaat-Generaal is in het kader van bijstand ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen....
Datum uitspraak: 8-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3, lid 1, Ziektewet; art. 7:610 en 7:690 BW. Begrip ‘(privaatrechtelijke) dienstbetrekking’. Overeenkomst tussen bijstandsgerechtigde en stichting met als doel detachering bij...
Datum uitspraak: 22-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Socialezekerheidsverdrag Nederland-Australië; artikel 2.3, letter b, Regeling Wfsv (tekst 2009); artikel 5.6, letter b, Regeling zorgverzekering (tekst 2009). Premie AWBZ en bijdrage...
Datum uitspraak: 1-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onteigeningsrecht, belastingrecht. Vergoeding van proceskosten (art. 50 Ow). Komt aan onteigende partij in rekening gebrachte omzetbelasting voor vergoeding in aanmerking? Is de bijstand...
Datum uitspraak: 5-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Richtlijn 77/799/EEG. In casu geen verzoek om inlichtingen als bedoeld in de Bijstandsrichtlijn.
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 3.101, lid 1, letter a, en artikel 3.146, lid 1, Wet IB 2001. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Omzetting leenbijstand in een bedrag ‘om niet’ leidt in het...
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artt. 47, lid 1 en 52a, lid 1, AWR. Invloed van fysieke en/of psychische belemmeringen op de informatieverplichting.
Datum uitspraak: 16-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting; artikel 6.30 Wet IB 2001 . Leeftijdsbeperking in strijd met Richtlijn 2000 /78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature