Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BNB

Volgnummer BNB

136 Rechterlijke Uitspraken

136 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang; Na gegrond verklaard bezwaar kan in beroep nieuw standpunt worden ingenomen. Art. 8:75 Awb. Overleggen nadere bewijsstukken in hoger beroep staat niet aan pkv in de weg.
Datum uitspraak: 23-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 21, lid 8, SW, art. 10a Uitv.besl. SW. Waarde economisch verkeer van verhuurde woningen. Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde...
Datum uitspraak: 25-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Art. 3.8 Wet IB 2001. Vermogensetikettering van door een ondernemer aangekochte onroerende zaak die hij verhuurt aan zijn vader en vervolgens van hem onderhuurt en...
Datum uitspraak: 30-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

artikel 8:73 Awb ; vergoeding immateri ële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. Voor bezwaarfase geldt een half jaar, ook in WOZ-zaken en andere zaken betreffende...
Datum uitspraak: 1-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 15, lid 1, letter a, Wet OB; art. 1, lid 1, letter b, en lid 2, BUA. Exploitant van een apotheek neemt kosten van de afbouw en de inrichting van bedrijfsruimten voor...
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Artikel 3.91, lid 1, aanhef en letter c, Wet IB 2001. De realisatie door belanghebbende van een onroerendgoedproject, teneinde de onroerende zaken (weer) te gaan...
Datum uitspraak: 14-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 9, lid 2, letter a, Wet OB 1968 in samenhang gelezen met post b.14, letter c, van tabel I. Verlaagd tarief voor verlenen van toegang tot openbare musea of...
Datum uitspraak: 12-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren. Artt. 20 en 22 Wet verontreiniging oppervlaktewateren; indeling in klasse naar de mate van vervuiling afvalwater; vaststelling van...
Datum uitspraak: 20-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 220e Gemeentewet (tekst 2009). Verpleeg- en verzorgingshuizen. Welke gedeelten zijn 'in-hoofdzaak-woondelen'?
Datum uitspraak: 11-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 7, lid 4, Wet OB 1968; art. 11 BTW-richtlijn 2006; fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Ook onderling jegens elkaar verrichte prestaties tegen vergoeding zijn van belang...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature