Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BNB

Volgnummer BNB

539 Rechterlijke Uitspraken

539 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3, lid 2, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Advocaat-Generaal is in het kader van bijstand ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen....
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:29 en 8:31 Awb. Tipgever; Inspecteur weigert ook in hoger beroep identiteit van de tipgever prijs te geven nadat de Rechtbank had beslist dat die weigering niet gerechtvaardigd...
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

A-G Niessen heeft een aanvullende conclusie genomen in de zaak Sopora naar aanleiding van het arrest dat het HvJ EU op 24 februari 2015 heeft gewezen inzake door de Hoge Raad gestelde...
Datum uitspraak: 10-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:110 Awb . Incidenteel hoger beroep mogelijk tegen beslissing over ander belastingjaar dan waarop het principaal hoger beroep ziet. Artikel 16, lid 4, AWR voortvarend handelen...
Datum uitspraak: 10-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douanerechten; art. 220, lid 2, letter b, en art. 239 CDW; navordering op de grond dat de certificaten van oorsprong Bangladesh ongeldig zijn wegens aldaar gepleegde fraude; geen...
Datum uitspraak: 20-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beginselen van behoorlijk bestuur; zorgvuldigheidsbeginsel; art. 359a Sv; gebruik van bewijsmateriaal dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt voor belastingheffing...
Datum uitspraak: 13-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Antidumpingrechten, algemeen bestuursrecht; art. 10:5, 10:9 en 10:11 Awb, art. 4, 5, 64, 78, 201, 217 en 221 CDW; mandatering rechtsgeldig op grond van elektronisch register van...
Datum uitspraak: 30-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting. Art. 10, lid 1, jis. art. 11, lid 1, aanhef en letter a en art. 15, aanhef en letter b, Wet LB (tekst 2005). Krachtens rechtspositionele regeling Politieregio krijgt een...
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 10 Zetelovereenkomst Europees Octrooibureau. Onderscheid tussen functionarissen die onderdaan zijn van Nederland of duurzaam verblijf houden in Nederland en functionarissen die niet...
Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 16 AWR. Primitieve aanslagen door fout heffingsambtenaar vernietigd. Conversie tweede primitieve aanslagen in navorderingsaanslagen niet mogelijk.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature