Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BNB

Volgnummer BNB

Annotator BNB

535 Rechterlijke Uitspraken

535 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3, lid 2, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Advocaat-Generaal is in het kader van bijstand ‘uitgezonden’ naar de Nederlandse Antillen....
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:29 en 8:31 Awb. Tipgever; Inspecteur weigert ook in hoger beroep identiteit van de tipgever prijs te geven nadat de Rechtbank had beslist dat die weigering niet gerechtvaardigd...
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

A-G Niessen heeft een aanvullende conclusie genomen in de zaak Sopora naar aanleiding van het arrest dat het HvJ EU op 24 februari 2015 heeft gewezen inzake door de Hoge Raad gestelde...
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 10 Zetelovereenkomst Europees Octrooibureau. Onderscheid tussen functionarissen die onderdaan zijn van Nederland of duurzaam verblijf houden in Nederland en functionarissen die niet...
Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 16 AWR. Primitieve aanslagen door fout heffingsambtenaar vernietigd. Conversie tweede primitieve aanslagen in navorderingsaanslagen niet mogelijk.
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting. Procesrecht. Art. 8:63, leden 2 en 3, en art. 10:3, lid 3, Awb. Hof kon afzien van zelf oproepen getuige.
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Parkeerbelasting; art. 231(2)(b) Gemeentewet. Directeur van BV aangewezen als heffingsambtenaar.
Datum uitspraak: 19-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belasting van personenauto's en motorrijwielen; art. 10 Wet Bpm, art. 41 Handvest, art. 110 VWEU. Naheffingsaanslag niet voortvarend opgelegd; Hof mocht de voorwaardelijk gedane...
Datum uitspraak: 27-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Artikel 16 AWR . Ambtelijk verzuim. Aangifte is ‘at random’ geselecteerd voor onderzoek en Inspecteur wacht resultaten daarvan niet af.
Datum uitspraak: 27-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 16 AWR ; verhouding tussen eerste en tweede lid; kenbare fout (bij geautomatiseerde aanslagregeling) versus verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur.