Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 6.31 en 3.111 Wet IB 2001. In appartementsrechten gesplitst monumentenpand. Funderingskosten in geval van weigerachtige mede-eigenaren aftrekbaar.
Datum uitspraak: 25-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 6.31 en 3.111 Wet IB 2001. In appartementsrechten gesplitst monumentenpand. Funderingskosten in geval van weigerachtige mede-eigenaren aftrekbaar.
Datum uitspraak: 22-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 38, lid 8, Wet IB 1964 (tekst 2000). Uitleg van de zinsnede ‘bij wijze van vooruitbetaling voldane kosten ter zake van onderhoud van een onroerende zaak
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vergoeding bij ruilovereenkomst; levering van bouwwerken, behorend tot een nieuw sportcomplex, voor zelfstandig gebruik (vgl. HR BNB 2006/65); artikel 37 Wet OB ter zake van een factuur...
Datum uitspraak: 30-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; algemene beginselen van unierecht; art. 15 Wet OB; toepassing fraus legis (misbruik van recht) bij sale-and-lease-back van schoolgebouw door gemeente.
Datum uitspraak: 15-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting; art. 3.22 Wet IB 2001; Tonnageregeling niet van toepassing op scheepvaartc.v.’s.
Datum uitspraak: 21-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kosten voor gemene rekening? Dienstverlenende activiteiten betreffende 'sales en marketing' en 'product development' te rangschikken onder artikel 6, lid 1, of onder artikel 6, lid 2,...
Datum uitspraak: 30-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; algemene beginselen van unierecht; art. 15 Wet OB; toepassing fraus legis (misbruik van recht) bij sale-and-lease-back van schoolgebouw door gemeente.
Datum uitspraak: 12-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:5, lid 3, Awb ; Beroepschrift in Franse taal ontvankelijk ?
Datum uitspraak: 14-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 15, lid 1, letter a, sub 1, BRV; artikel 11, lid 4, aanhef en letter a, Wet OB 1968. Begrip bouwterrein in de zin van de Wet OB. Levering van grond na sloop van daarop aanwezige...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature