Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stichting Meavita Nederland c.s.
Datum uitspraak: 18-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Arbeidsrecht. Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte, art. 7:635 lid 4 (oud) BW Strijd met Richtlijn 93/104/EG en Richtlijn 2003/88/EG. HvJEU 26 juni 2001, zaak...
Datum uitspraak: 5-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 mei 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd alsmede de daaraan voorafgaande...
Datum uitspraak: 9-11-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het AOW-pensioen is met ingang van 1 november 2011 beëindigd op de grond dat betrokkene zich onttrok aan een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld...
Datum uitspraak: 16-8-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De inburgeringsplicht voor Turkse staatsburgers in Nederland is in strijd met verschillende bepalingen van het associatierecht tussen de EU en Turkije.
Datum uitspraak: 1-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om een prejudiciële beslissing.
Datum uitspraak: 1-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor de door werknemer als taxichauffeur (afroepkracht) in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval geleden letselschade;...
Datum uitspraak: 27-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Ontslag wegens werkweigering; “situatieve arbeidsongeschiktheid” (art.7:628); door werknemer te stellen en aannemelijk te maken feiten en omstandigheden.
Datum uitspraak: 23-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om toepassing bijzondere rechtsmiddel van herziening als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuurrecht. Met het eerder sluiten van een vaststellingsovereenkomst heeft...
Datum uitspraak: 7-3-2000
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De aan Marokkaans onderdaan gestelde eis dat hij arbeid verricht in overeenstemming met Wav levert ongelijke behandeling o.g.v. nationaliteit op. Verweerder heeft eiser medegedeeld dat...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature