Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Svb heeft terecht de kinderbijslag over het derde en vierde kwartaal van 2011 niet aan appellant maar aan de ex-echtgenote van appellant uitbetaald. Bijzondere omstandigheden....
Datum uitspraak: 28-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing tweede verzoek om uitstel van de zitting. Tijdigheid verzoek. Gewichtige redenen. Geen mogelijkheid van vervanging gemachtigde.
Datum uitspraak: 22-5-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Handelingsonbekwamen. Hoger beroep, ingesteld door minderjarige, niet-ontvankelijk verklaard. Onbekwaamheid in rechte te staan. Appellant was ten tijde van het instellen van dit hoger...
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appellante heeft de Surinaamse nationaliteit en haar kind heeft de Nederlandse nationaliteit. De Svb moet onderzoeken of appellante aan art. 20 van het VWEU een verblijfsrecht hier te...
Datum uitspraak: 9-6-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Bezwaar tegen primair besluit door de rechtbank ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Appellant merkt in telefoongesprek op dat hem niet kan worden...
Datum uitspraak: 27-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overtreding inlichtingenverplichting. Eisen bij aanwending bevoegdheid tot het opleggen van boete en het bepalen van de hoogte daarvan. Toetsing bestuursrechter.
Datum uitspraak: 25-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:29 en 8:42 Awb. Op de zaak betrekking hebbende stukken. KB-Lux rekening? Aanhouding.
Datum uitspraak: 22-12-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering kinderbijslag. Boete. Samenlopende rechten op gezinsblijslagen uit verschillende lidstaten EEG.
Datum uitspraak: 31-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen bewijs van door betrokkene geleverde onderhoudsbijdragen.
Datum uitspraak: 20-6-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid / schadevergoeding / relativiteitsvereiste / verlening verblijfsvergunning De regels uit de Vw 2000 op grond waarvan de vreemdeling recht had op de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature