Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende(n) onbekend. Nu gemachtigde de rechtbank heeft geïnformeerd dat de notaris haar had bericht dat niet duidelijk is wie de erfgenaam is/erfgenamen zijn, viel niet uit te...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 oktober 2013 heeft de inspecteur aan de huisartsenpraktijk het bevel gegeven dat de in de huisartsenpraktijk werkzame huisarts [overledene] met ingang van 2 oktober...
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid burgerlijke rechter ter zake van invordering bestuursrechtelijke geldschulden, art. 4:124 Awb (HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:397, NJ 2014/202). Formele rechtskracht...
Datum uitspraak: 3-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering Wuv-uitkering. Bij brief van 20 april 2011 heeft verweerder de erven meegedeeld dat het nog openstaande bedrag van € 1.025,19 bij hen wordt neergelegd, omdat de...
Datum uitspraak: 2-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 juni 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning verleend ten behoeve van het maken en hebben van een steiger in de Ringvaart en in de kern en...
Datum uitspraak: 2-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 maart 2009 heeft het college de erven op straffe van een dwangsom gelast het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het perceel aan de [locatie] te Hasselt...
Datum uitspraak: 21-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongen (hierna: het college) vergunning verleend aan de gemeente Dongen voor het slopen van het als...
Datum uitspraak: 16-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In zijn vergadering van 21 december 2005 heeft appellant (hierna: de raad), voor zover thans van belang, de Lijst Tweede Woningen Skarsterlân per 7 juli 2005 (hierna: de lijst)...
Datum uitspraak: 12-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de minister) opnieuw beslist op het door [wijlen partij] gemaakte bezwaar tegen...
Datum uitspraak: 9-3-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingeval rechtzoekende en rechtshulpverlener geen tegengestelde belangen hebben is rechtshulpverlener niet aan te merken als belanghebbende bij besluit tot weigeren van een toevoeging....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature