Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurlijke boete. Wet financieel toezicht. Feitelijk leidinggeven. Verwijtbaarheid. Afgaan op advies advocaat
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting; art. 4:8, 4:12, 8:50, lid 1, en 8:77 Awb; art. 6 EVRM; Unierechtelijk beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging. Ingeval een belastingaanslag niet is...
Datum uitspraak: 16-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting; artikel 6.30 Wet IB 2001 . Leeftijdsbeperking in strijd met Richtlijn 2000 /78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke...
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is in geschil de vraag of belanghebbende haar bezwaar heeft ingetrokken en, zo dit niet het geval is, de Inspecteur terecht en tot het juiste bedrag de door belanghebbende...
Datum uitspraak: 4-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 6 december 2013 heeft de burgemeester een vergunning voor exploitatie van [bedrijf] (hierna: de coffeeshop) geweigerd en onder bestuursdwang gelast de...
Datum uitspraak: 8-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 52a, lid 1, AWR. Informatiebeschikking. HR BNB 2014/101. Beroep op nemo tenetur-beginsel in verband met mogelijkheid dat belastingplichtige zou worden gedwongen om mee te werken aan...
Datum uitspraak: 30-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Energie-investeringsaftrek, tijdigheid melding investering, brief belastingdienst bindt Minister van Economische Zaken niet
Datum uitspraak: 1-5-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Vaststelling van de pgb’s over 2009. Terugvorderingen over 2009 en 2010. Appellanten hebben geen declaraties als bedoeld in artikel 2.6.9, eerste lid, aanhef en onder...
Datum uitspraak: 12-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vorderingen Staat op grond van art. 47 AWR tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige. Beroep op nemo tenetur-beginsel in verband met...
Datum uitspraak: 9-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 16, lid 4, AWR. Navordering bij in Zwitserland aangehouden bankrekening.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature