Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis, binnen het rechtgebied Vreemdelingenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 juli 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen,...
Datum uitspraak: 10-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

[nieuw asielmotief in beroep; Richtlijn 2013/32] Eiser heeft in beroep een nieuw asielmotief (homoseksuele gerichtheid) aangevoerd. Dient dit asielmotief, gelet op Richtlijn 2013/32, in...
Datum uitspraak: 5-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging verblijf als burger van de Unie wegens het ontvangen van WWB-uitkering. Artikel 7 van de verblijfsrichtlijn. Beoordeling of sprake is van een duurzaam verblijfsrecht als...
Datum uitspraak: 4-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Richtlijn 2004/38/EG / rechtmatig verblijf / artikel 9- document / inkomensvereiste / vermogen / artikel 8 EVRM Volgens verweerder komt eiseres, in het bezit van de Poolse nationaliteit,...
Datum uitspraak: 3-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat uit de bezwaargrond, bezien in het licht van het primaire besluit en de toepasselijke wettelijke voorschriften, niet volgt dat...
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ten aanzien van het verblijf als economisch actieve EU-onderdanen heeft eiser verklaard dat zijn inkomsten bestaan uit zijn verdiensten uit een krantenwijk. Deze inkomsten bedragen...
Datum uitspraak: 16-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 17, vierde lid, Procedurerichtlijn - onvolledige implementatie – rechtstreekse toetsing Uit de rapporten van eerste en nader gehoor is niet af te leiden dat eiser is gehoord...
Datum uitspraak: 14-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

inschrijving gemeenschapsonderdaan, Richtlijn 2004/38/EG, middelen van bestaan Eiseres 1, een minderjarig kind met de Duitse nationaliteit, heeft een aanvraag ingediend tot inschrijving...
Datum uitspraak: 9-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

REGULIER. Gezinshereniging. 8 EVRM. Gezinshereniging met meerderjarig kind. De door de vreemdeling aangevoerde omstandigheden kunnen er op wijzen dat de vreemdeling in een situatie...
Datum uitspraak: 17-4-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

SAMENVATTING Azerbeidzjan / gemengd huwelijk / vestigingsalternatief. Niet valt uit te sluiten dat eisers bij terugkeer naar Azerbeidzjan voor vervolging in de zin van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature