Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik, binnen het rechtgebied Vreemdelingenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 64 Vw 2000. Aan eiser is uitstel van vertrek verleend in verband met opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadien is opnieuw uitstel van vertrek verleend, maar niet aansluitend...
Datum uitspraak: 10-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

artikel 1(F), artikel 3 EVRM , duurzaamheidsvereiste, de opmars van ISIS, terugkeerbesluit, Afdeling van 9 juli 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:298), Vw 2000, zwaar inreisverbod, Vb 2000,...
Datum uitspraak: 6-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 juli 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een aanvraag van vreemdeling 1 om verlenging van de geldigheidsduur van een aan hem verleende...
Datum uitspraak: 13-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

14-1 brief / aanvraag / belanghebbende / gemachtigde Vertegenwoordiging bij een 14-1 aanvraag. Medewerker van Vluchtelingenwerk stuurt “ten behoeve van” en niet “namens”...
Datum uitspraak: 11-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vw 2000 op grond van toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag en strafrechtelijke...
Datum uitspraak: 25-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het betoog van raadsman dat de toepassing op Unieburgers van de in de Vw neergelegde bezwaar- en beroepstermijn van 4 weken (in plaats van de 6 weken uit de Awb) in strijd is met...
Datum uitspraak: 24-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat het inburgeringsvereiste in strijd is met de in het nationale en internationale recht neergelegde...
Datum uitspraak: 23-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

COa / artikelen 9 , eerste lid, 11, eerste lid en artikel 13 Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorie ën vreemdelingen 2005 (Rva). Eisers hebben verzocht om vergoeding...
Datum uitspraak: 20-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag vergoeding woonkosten door het COA. Volgens verweerder voldoen eisers niet aan de vereisten van administratieve plaatsing voor vergoeding van verblijf in een reguliere...
Datum uitspraak: 21-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke opheffing ongewenstverklaring / kennelijk onredelijk beleid / aanwezigheidsrecht artikel 6 EVRM De rechtbank merkt allereerst op dat ingevolge vaste jurisprudentie het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature