Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte, binnen het rechtgebied Vreemdelingenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 11 februari 2014 heeft de minister aan appellanten ieder een boete opgelegd van € 30.000,00 wegens vijf overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de...
Datum uitspraak: 11-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 november 2014 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 14.250,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, en artikel 15, eerste lid, van de Wet...
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij drie onderscheiden besluiten van 16 april 2010, drie onderscheiden besluiten van 20 april 2010 en twee onderscheiden besluiten van 16 augustus 2011 en besluiten van 1 maart 2012 en 6...
Datum uitspraak: 17-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 februari 2012 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 4.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna:...
Datum uitspraak: 17-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Een handgeschreven bijlage bij het inlichtingen- en verhoorformulier met betrekking tot het verhoor van een vreemdeling 4 is niet...
Datum uitspraak: 2-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vreemdeling heeft in het aanvullend beroepschrift (…), overigens net als in het aanvullend bezwaarschrift (…), tegen de weigering van de staatssecretaris om het gevraagde document...
Datum uitspraak: 16-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Toepassing nultarief. Eiseres heeft niet alles gedaan wat redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden lag om te voorkomen dat de door haar geleverde goederen het voorwerp...
Datum uitspraak: 31-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / aanleiding controle in het kader van de Wav is niet van belang voor toetsing In voormeld proces-verbaal is op voldoende inzichtelijke wijze weergegeven dat het...
Datum uitspraak: 8-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag mvv met als doel ‘arbeid als zelfstandige prostituee’ / verweerder heeft niet tijdig beslist / toekennen schadevergoeding Het bezwaar tegen het met een besluit gelijk te...
Datum uitspraak: 30-10-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 44 van de Associatie-Overeenkomst van de EG met Polen is op eiseres, die stelt als zelfstandig prostituee werkzaam te zijn, niet van toepassing nu zij reeds voor de beslissing in...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature