Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval, binnen het rechtgebied Vreemdelingenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 februari 2015 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen afgewezen.
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 januari 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te...
Datum uitspraak: 26-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit het arrest Sedef van het Hof van Justitie van 10 januari 2006 en de uitspraak van de Afdeling van 27 oktober 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BO2088) leidt de rechtbank af dat een werknemer...
Datum uitspraak: 18-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

werknemer in de zin van Besluit 1/80; reële en daadwerkelijke arbeid Volgens vaste jurisprudentie van het Hof, waaronder het arrest van 26 november 1998 (Birden, ECLI:NL:XX:1998:AD2971)...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft de Griekse nationaliteit. Hij is van 31 juli 2006 tot 15 februari 2007 werkzaam geweest via een uitzendorganisatie. Op 1 december 2006 heeft hij zich in de GBA ingeschreven....
Datum uitspraak: 17-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenging/intrekking vergunning, Turkse onderdaan, toepasselijkheid Unierecht, belangen kind, hoorplicht. Besluit 1/80: 6, 7, 13; Vreemdelingenwet 2000: 18, 19; Handvest van de Grondrechten...
Datum uitspraak: 4-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Mvv in het kader van gezinshereniging; eiseressen zijn meerderjarig; beoordeling of het vereiste van 'more than the normal emotional ties' kan worden gesteld in het kader van artikel 8...
Datum uitspraak: 3-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verblijf bij ouders / in Nederland geboren minderjarigen / geen verblijfsdocument / artikel 7 Besluit 1 /80. Namens eisers, geboren in 2002 en 1999, is betoogd dat zij een verblijfsrecht...
Datum uitspraak: 4-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Legale arbeid / vrijwillige werkloosheid. In een periode dat hij in het bezit was van een onomstreden verblijfsrecht heeft eiser een jaar legale arbeid verricht, namelijk in ieder geval...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 6 en 13 Besluit 1 /80 De rechtbank is van oordeel dat het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Besluit 1 /80 gelezen in samenhang met het bepaalde in het tweede lid van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature