Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden, binnen het rechtgebied Vreemdelingenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Terugkeerbesluit, artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag, inreisverbod, ongewenstverklaring, Turkije, artikel 3 van het EVRM, Terugkeerrichtlijn, artikel 6:19 Awb, anticiperende...
Datum uitspraak: 1-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / 8 EVRM / ten onrechte overwogen dat geen sprake is van inmenging Naar het oordeel van de rechtbank leidt de omstandigheid dat verweerder in het bestreden besluit...
Datum uitspraak: 24-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd. Blijkens WBV 2007/11 voert verweerder het beleid dat in geval van gezinsvorming met een in het kader van het...
Datum uitspraak: 23-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ranov / duurzame en exclusieve relatie / voorwaarden gezinsvorming De (huidige) echtgenoot van verzoekster was op 13 december 2006 nog gehuwd met een ander. Daarom kan er geen sprake van...
Datum uitspraak: 5-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Pardonregeling / gezinslid / bewijsrecht / motiveringsgebrek De vraag is of eiseres als gezinslid van een vreemdeling die op grond van de Regeling een verblijfstitel heeft gekregen,...
Datum uitspraak: 8-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Volgens het EHRM is het in de eerste plaats de taak van de nationale autoriteiten (‘national authorities’) om zorg te dragen voor een juiste toepassing van deze verdragsbepaling en...
Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij de belangenafweging in het kader van het beroep op artikel 8 van het EVRM , als hiervoor onder 2.1.2. weergegeven, dient de staatssecretaris, voor zover thans van belang, de aard en...
Datum uitspraak: 20-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verblijf bij partner / zorgvuldige voorbereiding / duurzame relatie / objectief verifieerbaar bewijsmateriaal / getuigenverklaringen Eiseres heeft een aanvraag gedaan voor verblijf als...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature