Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht, binnen het rechtgebied Verbintenissenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beding in koopovereenkomst dat bezwaar of beroep tegen (wijziging van het) gebruik van naastgelegen pand uitsluit in strijd met openbare orde en daarom nietig geoordeeld.
Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

VvE-zaak, nietig/vernietigbaar besluit, bevoegdheid, uitleg bepalingen akte van splitsing
Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De facturen van het CAK zijn betalingsbeschikkingen in de zin van artikel 1.3 lid 2 jo artikel 4:86 Awb en hebben formele rechtskracht aangezien gedaagde partij de in de wet vastgelegde...
Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Korpschef van politie moet officiële waarschuwing aan beveiliger intrekken, omdat (i) de procedure niet zorgvuldig is geweest en (ii) niet kan worden aangenomen dat er een...
Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, Artikel 7:231 lid 2 BW . Niet kan worden aangenomen dat de verhuurder de woning op goede gronden buitengerechtelijk heeft ontbonden wegens drugsoverlast.
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Nationale Hypotheek Garantie (NHG), borgtocht, artikel 7:865 BW , kwijtscheldingscriteria Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Uitleg criterium ‘te goeder trouw ten aanzien van het...
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

CZ verrekent een bedrag aan eigen risico met het verplicht eigen risico over het jaar 2016, terwijl de behandelingen hebben plaatsgevonden in 2015. De enkele stelling van CZ dat zij dit...
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding gevorderd o.g.v. onrechtmatig overheidshandelen - vermeende toezegging/tegenwerking door gemeente bij bedrijfsverplaatsing - afwijzing
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij derdenbeslag op het saldo van een en/of bankrekening is de draagplicht tussen rekeninghouders onderling niet van belang.
Datum uitspraak: 8-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Niet gestand doen van toezeggingen levert onrechtmatige daad van de gemeente op. Diverse schadeposten en meerdere eisers. Gemiste kans. Causaal verband. Geen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature