Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar, binnen het rechtgebied Verbintenissenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid Staat wegens strafvorderlijk optreden. Rechtmatige inbeslagneming schapen. Begaclaim. Prijs die schapen bij verkoop in redelijkheid zouden hebben opgebracht....
Datum uitspraak: 22-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. De NVWA geeft kort voor het offerfeest een instructie aan de toezichthoudende dierenartsen inzake het maximale tijdsverloop tussen het aanbrengen van de halssnede en het...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van aanneming; waarschuwingsplicht; art. 7:754 en 7:760 BW
Datum uitspraak: 4-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenvonnis. Opdrachtgever (gemeente) heeft niet meegewerkt aan contractueel overeengekomen goedkeuringsprocedure voor software. Rechtbank toetst of sprake is van dermate ernstige...
Datum uitspraak: 29-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad Staat door trage behandeling verzoek tot overbrenging vanuit VS? Smartengeld?
Datum uitspraak: 20-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoogte verschuldigde leges in kader van aanvraag bouwvergunning staat niet vast ondanks formele rechtskracht aanslagen, op grond van tussen de gemeente en aanvrager (nader) gesloten...
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbare tekortkoming gemeente in nakoming van uit vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Datum uitspraak: 12-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van aanneming van werk tussen Woningstichting en aannemer ter zake de realisatie van een complex met 13 woonappartementen en 2 bedrijfsruimten kan niet worden gerealiseerd...
Datum uitspraak: 13-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser beroept zich op een in 2007 gesloten mondelinge overeenkomst tot levering van percelen. Gedaagde betwist dat die overeenkomst is gesloten. Eiser wordt gelet op zijn aanbod...
Datum uitspraak: 15-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

berekening van de schade die het gevolg is van wanprestatie inzake een koopovereenkomst met betrekking tot bouwgrond.