Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Strafrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak 197 Sr. De motivering van de oplegging van het inreisverbod is onvoldoende voor de conclusie dat in dit geval sprake is van een (ernstige) bedreiging van de openbare orde....
Datum uitspraak: 6-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht t.z.v. Salduz. Middel over de vraag vanaf wanneer het in HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608 neergelegde recht op rechtsgeleerde bijstand tijdens verhoren door de...
Datum uitspraak: 16-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlevering. Prejudiciële vragen naar aanleiding van ECLI:EU:C:2016:385 (Bob-Dogi) over de uitleg van de uitdrukkingen ‘rechterlijke beslissing’ zoals bedoeld in artikel 1, eerste...
Datum uitspraak: 29-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

HR stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over art. 11 van de Terugkeerrichtlijn en houdt iedere verdere beslissing aan.
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlevering ter tenuitvoerlegging van een verstekvonnis (art. 12 Overleveringswet; art. 4 bis lid 1 Kaderbesluit 2002/584/JBZ). Prejudiciële verwijzing: de rechtbank vraagt het Hof van...
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economische strafzaak. Strafvervolging voor dezelfde feiten als waarvoor eerder door de staatssecretaris een subsidiekorting is opgelegd. Het hof is van oordeel dat de onderhavige...
Datum uitspraak: 17-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 197 Sr. Inreisverbod van 10 jaar in strijd met de Terugkeerrichtlijn. Uitleg van het begrip “openbare orde” die het HvJ-EU geeft aan art. 7, lid 4, Terugkeerrichtlijn is...
Datum uitspraak: 2-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlevering. Gekwalificeerde strafbaarheid van niet-lijstfeiten (art. 7 lid 1 onder a sub 2º OLW) en art. 2 lid 4 en art. 4, punt 1, Kaderbesluit 2002/584/JBZ. Prejudiciële...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature