Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Strafrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-6-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 21-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gelet op doel en strekking van 41.3 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moet het bestanddeel "ten verkoop in voorraad hebben" aldus worden uitgelegd dat daaronder mede is begrepen...
Datum uitspraak: 21-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gelet op doel en strekking van 41.3 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moet het bestanddeel "ten verkoop in voorraad hebben" aldus worden uitgelegd dat daaronder mede is begrepen...
Datum uitspraak: 16-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Oormerkverplichting. 1. Oormerken schending van in art. 36 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) neergelegde verbod op dierenmishandeling? 2. Verhouding Verordening (EG) nr....
Datum uitspraak: 17-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Grondslagverlating. De tll is toegesneden op art. 37 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zij behelst telkens het verwijt dat verdachte in de tenlastegelegde periode als...
Datum uitspraak: 22-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

HR ambtshalve: Bewezen is verklaard dat verdachte een hond a.b.i. art. 2 van de Regeling agressieve dieren en de bijbehorende Bijlage 1 voorhanden heeft gehad. Het Hof heeft dat...
Datum uitspraak: 3-12-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 27-1-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg art. 4, eerste lid, (oud) Varkensbesluit (Stb. 1994, 577). De woorden “de voor de varkens beschikbare oppervlakte van een stal” moeten worden uitgelegd als: de netto-ruimte...
Datum uitspraak: 15-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorzover de verklaring van de districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming inhoudt dat verdachte houder is van de duiven, behelst zij een conclusie die aan de...
Datum uitspraak: 8-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De HR verwerpt onder verwijzing naar de conclusie van de A-G en HR LJN AD5579 het middel, inhoudende dat de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II...