Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 Schadevergoedingsuitspraak uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Strafrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekschrift ex artikel 89 Sv , na sepot in Koninck II wegens ondermeer de niet- ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in Koninck I. Verzocht wordt om een bovenforfaitaire...
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekschrift ex artikel 89 Sv . Verzoeker is niet in verzekering gesteld. De rechtbank buigt zich over de vraag of artikel 89 Sv extensief moet worden ge ïnterpreteerd, zodat een...
Datum uitspraak: 14-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex 89 Sv. In de strafzaak: vrijspraak (van moord/doodslag) en onttrekking aan het verkeer van wapens. Zaak derhalve niet geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel. Het...
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

een hogere vergoeding dan het forfaitaire bedrag wordt toegekend in een 89 sv-procedure,omdat er veel media-aandacht aan de zaak is besteed.
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft verzocht om de gemaakte kosten van de raadsman i.h.k.v. de gegrond verklaarde beklagzaak te vergoeden. De rechtbank acht termen aanwezig om het bedrag te matigen....
Datum uitspraak: 23-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank Rotterdam niet bevoegd te oordelen over verzoeken ex 89 en 591a Sv n.a.v. vrijheidsbeneming o.g.v. de Overleveringswet.
Datum uitspraak: 9-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De kosten van de bezwaarschriftprocedure ex artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van art. 591a Sv.
Datum uitspraak: 17-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij de aanhouding van verzoeker kwam hij (niet herkenbaar) in beeld in foto- en video opnames van de pers. Het huisnummer en de straatnaam van verzoeker kwamen wel herkenbaar in beeld en...
Datum uitspraak: 26-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Datum uitspraak: 26-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature