Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

112 Rechterlijke Uitspraken

112 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag, binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen bijstand. Niet wonen op uitkeringsadres. Houden aan verklaring.
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling aflossingscapaciteit met toepassing van artikel 457 Rv . Beslagvrije voet bi koopwoning. Reservering voor onderhoud leidt niet tot verhoging. Het beslag door de...
Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: huurtoeslag, bijzondere situatie, nabetaling Wets artikelen: artikel 2b, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit op de huurtoeslag (Bht) Samenvatting: Eiser heeft in...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij het vaststellen van de fictieve draagkracht moet worden uitgegaan van de gehele regeling inzake de beslagvrije voet in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afgewezen aanvraag woonkostentoeslag. Berekening conform beleid. Woonlasten kunnen delen met ex-echtgenoot. Tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Dubbele woonlasten door eigen keuze voor...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing bijzondere bijstand. Draagkracht. Beleid. Hypotheeklasten kunnen delen met ex-echtgenoot. Dubbele woonlasten eigen keuze. Niet afwijken van beleid.
Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om een voorlopige voorziening kennelijk ongegrond. Geen spoedeisend belang.
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Keuzevrijheid college bij invulling compensatieplicht brengt volgens vaste rechtspraak mee dat college beleidsregels vast mag stellen. Objectieve criteria. Opgenomen tijdsnormen...
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen. Inkomsten uit arbeid en uit onderhuur. Uitgaan van onderhuurcontract. Vervalsing niet aannemelijk gemaakt.
Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlenen van woonkostentoeslag in vorm van een lening. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan in verband met te snelle intering. Het college...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature