Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect, binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toetsingskader overgang van onderneming. Gezien de weergegeven rechtspraak worden aan de meer inhoudelijke feiten en omstandigheden zwaarder gewicht toegekend dan aan de meer formele...
Datum uitspraak: 8-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Reorganisatie gemeente Eindhoven. Verweerder heeft onvoldoende onderbouwd dat eiser niet geschikt is voor de door hem opgegeven voorkeurfuncties. Dat eiser de resultaten van een...
Datum uitspraak: 15-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om een woningaanpassing. Verhuisprimaat. Niet aannemelijk geworden dat niet op verantwoorde wijze in de zorg van betrokkene zou kunnen zijn voorzien bij verhuizing...
Datum uitspraak: 31-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op een nabestaandenuitkering. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij sinds 1981 arbeidsongeschikt is. In hoger beroep heeft appellante verder geen medische stukken...
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank acht het aangewezen om door middel van een tussenuitspraak partijen over een belangrijk onderdeel van het tussen hen bestaande geschil, te weten het beroep het...
Datum uitspraak: 15-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking bijstand en terugvordering. Schending inlichtingenverplichting door geen melding te maken van het bezit van onroerend goed. Anders dan appellanten betogen, bestaat geen grond...
Datum uitspraak: 15-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Herziening en terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Opgave van de declarabele (directe) uren aan verweerder uit zelfstandige werkzaamheden en geen opgave gedaan van de...
Datum uitspraak: 18-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft in het bestreden besluit de hoogte van het bedrag van de financiële tegemoetkoming in de kosten van een tweetal woningaanpassingen in het kader van de WVG, ten behoeve...
Datum uitspraak: 19-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Op 28 januari 2004 heeft eiseres een vervoersvoorziening en woningaanpassing aange¬vraagd. Deze zijn toegekend en inmiddels (vrijwel volledig) uitgevoerd. Op 5 juni 2006 heeft eiseres...
Datum uitspraak: 13-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking/terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature