Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

92 Rechterlijke Uitspraken

92 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict, binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De Raad is met de rechtbank en het college van oordeel dat de mededelingen in de brief van 30 oktober 2014 niet kunnen worden aangemerkt als...
Datum uitspraak: 14-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging toegekende WIA-uitkering met een uitlooptermijn van twee maanden. Eerste arbeidsongeschikheidsdag is in bestreden besluit juist vastgesteld. De verzekeringsarts heeft...
Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Volledige arbeidsongeschiktheid. Geen sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. Ingangsdatum WGA-uitkering. Wettelijke rente. Vergoeding immateriële schade in verband met...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling verhaalsbedrag. Appellante heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht.
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering materiële en immateriële schadevergoeding. Aansluiting zoeken bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Appellant heeft zijn vordering tot vergoeding van schade omdat...
Datum uitspraak: 5-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 23, derde lid, onder b, van de WIA . Er is, gelet op tussentijdse ziekmeldingen, geen sprake van een onderbreking van vier weken van de wachttijd van 104 weken voor de WIA....
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voldoende steun in stukken voor standpunt Uwv dat werkgeefster zonder deugdelijk grond onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Rechtbank heeft bestreden besluit terecht in...
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen loonsanctie werkgeefster. Het Uwv wordt gevolgd in het standpunt dat werkgeefster niet nalatig is geweest in het eerste spoor en het tweede spoor. Werkgeefster kon na de...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opgelegde loonsanctie wordt niet gedragen door deugdelijke motivering. Uit aanwezige gegevens kan niet worden afgeleid dat appellante vanaf september 2011 ten onrechte niet direct heeft...
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wachttijd WIA. Hervatting eigen werkzaamheden vanaf februari 2008. Geen objectieve onderbouwing standpunt dat appellante vanaf 16 april 2006 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature