Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht, binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Dubbel hoger beroep. Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Over de vraag of de werkloosheid al dan niet in overwegende mate aan betrokkene kan worden verweten wordt als volgt...
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid geweigerd. Niet meer in geschil dat de appellant verweten gedragingen een objectief dringende reden waren voor de korpschef om...
Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet voortvarend optreden college. Niet is gebleken dat aan het ontslag van betrokkene een subjectief dringende reden ten grondslag ligt. Dat betekent dat het Uwv terecht heeft gesteld...
Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Toekenning WW-uitkering. Het college heeft niet de nodige voortvarendheid in acht genomen. Niet is gebleken dat aan het ontslag van betrokkene een subjectieve dringende...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft terecht geconcludeerd dat appellant uit zijn dienstverband bij de politie verwijtbaar werkloos is geworden. Niet kan worden gezegd dat appellant het niet nakomen van de...
Datum uitspraak: 11-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WW. Verwijtbare werkloosheid. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag wegens herhaald ernstig plichtsverzuim bestaande uit computer- en internetgebruik voor privedoeleinden. Er is...
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Herhaling gronden in hoger beroep. Het aan het ontslag ten grondslag gelegde feit, kort gezegd: valsheid in geschrift, is door appellant in...
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aan het ontslag van appellant heeft geen dringende reden ten grondslag gelegen, zodat diens werkloosheid niet verwijtbaar is in de zin van artikel 24, eerste lid, aanhef en onder a, in...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 24, tweede lid, onder a, van de WW . Disciplinair ontslag politiebeambte. De Korpschef heeft niet onverwijld gehandeld, zodat geen sprake is van subjectieve dringendheid. Nu geen...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afdwingbaarheid van aanspraken op langdurigheidstoeslag vervalt na vijf jaar.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature