Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie, binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WW. Dagloonbesluit 2015. Het dagloon is mede gebaseerd op loon dat wegens ziekte is gekort. Naar het oordeel van de rechtbank wordt in dit geval geen recht gedaan aan het loondervings-...
Datum uitspraak: 11-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ouderbijdrage – ouder zonder gezag en omgang – gelijkheidsbeginsel.
Datum uitspraak: 30-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verordening (EG) 883/2004, artikelen 10 en 68. Anticumulatie gezinsbijslagen. Kinderopvangtoeslag toegekend op grond van het nationale recht. Uitkeringen van dezelfde aard. Het Duitse...
Datum uitspraak: 30-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verordening (EG) 883/2004, artikelen 10 en 68. Anticumulatie gezinsbijslagen. Kinderopvangtoeslag toegekend op grond van het nationale recht. Uitkeringen van dezelfde aard. De Belgische...
Datum uitspraak: 30-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de Poolse uitkering aangemerkt moet worden als een gezinsbijslag zoals in de Verordeningen bedoeld en zo ja, of deze gezinsbijslag van dezelfde aard is als de...
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Lagere vaststelling PGB. Terugvordering. Appellante heeft niet voldaan aan de verplichtingen van artikel 6.2.9, eerste lid, aanhef en onder c en d, van de Regeling...
Datum uitspraak: 3-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit heeft CAK de daarmee verband houdende eigen bijdrage op grond van het Bijdragebesluit zorg definitief vastgesteld. Het geschil over de hoogte van de eigen bijdrage spitst...
Datum uitspraak: 21-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verordening (EG) 1408/71 – samenloop van gezinsbijslagen – schorsing van de Nederlandse kinderbijslag vanwege een Poolse invaliditeitsuitkering. Uit de jurisprudentie van het Hof van...
Datum uitspraak: 14-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Halfwezenuitkering. Begrip ouder in de ANW. Afstammingsrecht levert geen discriminatie op ten aanzien van kinderen geboren uit een homohuwelijk. Rechtsontwikkeling
Datum uitspraak: 16-9-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heeft betrokkene recht op kinderbijslag voor zijn uit een in Bangladesh gesloten relieus huwelijk geboren kind? Wettelijke regeling voor export van uitkeringen. Redelijke en objectieve...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature